Financiële positie

Stijging beleidsdekkingsgraad

De financiële positie van NN CDC Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen (de waarde van de beleggingen) van het fonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

Stabiele en stijgende dekkingsgraden
De dekkingsgraad is in het derde kwartaal gelijk gebleven op 113%. De beleidsdekkingsgraad steeg in deze periode van 107% naar 110%. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds op dat moment precies genoeg vermogen heeft om alle toekomstige verplichtingen na te komen. Is de dekkingsgraad hoger, dan beschikt het fonds over financiële buffers. Deze dienen om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen, en voor toeslagverlening. De dekkingsgraad schommelt onder andere omdat de waarde van de beleggingen en van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de beurskoersen en de rentestand.

Ontwikkeling dekkingsgraden

Ontwikkeling dekkingsgraden
De ontwikkeling van het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen gedurende de laatste vier kwartalen was als volgt:

Einde Q3 2021
Einde Q2 2021
Einde Q1 2021
Einde Q4 2020*
Pensioenvermogen
1043
1009
954
965
Pensioenverplichtingen
919
891
850
902
Dekkingsgraad
113%
113%
112%
107%
Beleidsdekkingsgraad
110%
107%
103%
101%
*Cijfers conform jaarrekening

Conclusie
Uit dit overzicht blijkt dat de dekkingsgraad in het derde kwartaal van 2021 gehandhaafd blijft op 113%. Dit werd veroorzaakt door afrondingsverschillen.

De beleidsdekkingsgraad steeg van 107% naar 110%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraden van het derde kwartaal van 2021 waren per saldo beter aan de dekkingsgraden van het derde kwartaal van 2020, waardoor de beleidsdekkingsgraad toenam tot 110%.