Organisatie

Vooruitblik

Het bestuur van NN CDC Pensioenfonds vertegenwoordigt de belangen van de (voormalige) werknemers, de pensioengerechtigden en NN Group. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de gemaakte beleidsafspraken. Daarbij wordt ieders belang evenwichtig afgewogen.

Jaarlijks bepaalt het fonds op 30 september, op basis van de beleidsdekkingsgraad, of pensioen (deels) kan stijgen (indexeren) en of de vaste premie voldoende is om de pensioenambitie van 1,875% te financieren. De uitkomst van deze toetsing wordt in het vierde kwartaal gecommuniceerd. Voor een nadere uitleg, klik hier.