Financiële positie

Stijging dekkingsgraad zet door

De financiële positie van NN CDC Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen (de waarde van de beleggingen) van het fonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

Stijging van de dekkingsgraden zet ook in het tweede kwartaal 2022 door
De dekkingsgraad is in het tweede kwartaal gestegen van 121% naar 130%. De beleidsdekkingsgraad steeg in deze periode van 114% naar 118%. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds op dat moment precies genoeg vermogen heeft om alle toekomstige verplichtingen na te komen. Is de dekkingsgraad hoger, dan beschikt het fonds over financiële buffers. Deze dienen om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen, en voor toeslagverlening. De dekkingsgraad schommelt onder andere omdat de waarde van de beleggingen en van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de beurskoersen en de rentestand.

Ontwikkeling dekkingsgraden

Ontwikkeling dekkingsgraden
De ontwikkeling van het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen gedurende de laatste vier kwartalen was als volgt:

Einde Q2 2022
Einde Q1 2022
Einde Q4 2021*
Einde Q3 2021
Pensioenvermogen
913
1.041
1.107
1.043
Pensioenverplichtingen
705
863
947
919
Dekkingsgraad
130%
121%
117%
113%
Beleidsdekkingsgraad
118%
114%
112%
110%
*Cijfers conform jaarrekening

Conclusie

Uit dit overzicht blijkt dat de dekkingsgraad in het tweede kwartaal van 2022 steeg van  121% naar 130%. Dit waren de oorzaken (klik hier voor meer informatie over het rendement in het hoofdstuk beleggingen).

  • Per saldo steeg de rente fors. De marktwaarde van de pensioenverplichtingen nam hierdoor af. Deze afname was groter dan de daling van de waarde van de obligatieportefeuille. Dit zorgde per saldo voor een stijging van de dekkingsgraad.
  • Er werd een negatief resultaat behaald op de aandelen en vastgoed. Dit zorgde voor een daling van de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad steeg van 114% naar 118%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraden van het tweede kwartaal van 2022 waren per saldo beter aan de dekkingsgraden van het tweede kwartaal van 2021, waardoor de beleidsdekkingsgraad toe nam tot 118%.