Organisatie

Jaarverslag

Het bestuur van NN CDC Pensioenfonds vertegenwoordigt de belangen van de (voormalige) werknemers, de pensioengerechtigden en NN Group. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de gemaakte beleidsafspraken. Daarbij wordt ieders belang evenwichtig afgewogen.

Jaarverslag
Het pensioenfonds heeft in het tweede kwartaal het jaarverslag over 2021 gepubliceerd. 

Het verantwoordingsorgaan (VO) bestaat uit twee werknemers- en twee werkgeversleden. Het bestuur en de raad van toezicht van NN CDC Pensioenfonds leggen verantwoording af aan het VO.

Het VO heeft een oordeel geschreven over het jaar 2021 ten behoeve van het jaarverslag.

Het VO is regelmatig geïnformeerd over de voortgang van een nieuwe pensioenregeling en de opzegging door NN van de uitvoeringsovereenkomst voor de pensioenregeling.